Krew pępowinowa – jedyny ratunek dla dziecka

Krew to płyn ustrojowy, który pełni funkcję transportową w żywym organizmie. Dzięki niej możliwa jest również komunikacja różnych narządów wewnętrznych ciała. Jest to płynna tkanka łączna, która krąży w naczyniach krwionośnych.

Bez krwi a także przy nieprawidłowym jej przebiegu, organizm traci kontrole nad innymi narządami, jak również nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Ponieważ krew pełni wiele niezbędnych funkcji potrzebnych do życia, pozyskiwanie jej jest rzeczą bardzo istotną, a od jakiegoś czasu pierwszym działaniem wykonywanym po urodzeniu, jest odzyskiwanie krwi z pępowiny. Krew pępowinowa jest bardzo cennym źródłem komórek macierzystych oraz komórek mezenchymy, które dają początek komórkom innych tkanek. Krew pępowinowa gromadzona jest w specjalnie utworzonych bankach.

Bank krwi pępowinowej to instytucje, które w odpowiedni i fachowy sposób przechowują pobraną krew z pępowiny i łożyska. Dzięki zachowanej krwi, która posiada identyczną strukturę, jak krew dorastającego dziecka, możliwe jest podanie krwi w późniejszym wieku. Krew pępowinową niejednokrotnie uratowała życie dziecka w późniejszym wieku. Aby móc zgromadzić krew z pępowiny, a także przechować ja w odpowiednim miejscu, matka jeszcze nienarodzonego dziecka, powinna zadeklarować taką chęć ora uregulować wszystkie formalności związane z działaniem przechowywania komórek macierzystych. Banki krwi są instytucjami odpłatnymi, jednakże dzięki ich działaniu, możliwe jest zapobiegnięcie wielu różnych chorób i tragedii.

Comments are closed.